Monday, 21 October 2013

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TAHUN 2013

Tarikh: 21 Oktober 2013
Masa: 12.00 tgh
Tempat: Dewan Marwah

AGENDA MESYUARAT:
  1. Kata aluan pengerusi 
  2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu
  3. Perkara berbangkit
  4. Membentang & meluluskan Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2013
  5. Membentang & meluluskan Anggaran Belanjawan Tunai bagi sukuan ke 4 2013  
  6. Melantik & melulus sebuah Firma Audit untuk mengaudit akaun kopperasi
  7. Pembentangan usul
  8. Perancangan aktiviti tahun 2014
  9. Hal-hal lain

No comments:

Post a Comment